• DC-DC преобразователи;
• Индуктивности.

Сайт производителя — www.murata.com